Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων

ΕΟΔΥ  | ΠΙΣ

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

 

Σε συνέχεια του απεσταλμένου μας e-mail σχετικά με την Υποχρεωτική Δήλωση των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, σας επισυνάπτουμε τα Ατομικά Δελτία Δήλωσης των Σ.Μ.Ν. και τους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς συνδέσμους (links) στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ.  προς διευκόλυνσή  σας.

 

  1.  eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΣΜΝ_v.2.pdf
  2. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ_v.2.pdf
  3. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΦΙΛΗ_v.2.pdf
  4. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΧΛΑΜΥΔΙΑ_v.2.pdf

   

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Καλλιόπη Μαντζαβίνου                                        Γιώργος Ρηγάκος

Προϊσταμένη Γραφείου                                        Προϊστάμενος Τμήματος

Σεξουαλικής Υγείας - Ε.Ο.Δ.Υ.                             Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων

                                                                            Νοσημάτων - Ε.Ο.Δ.Υ.

 

 

 

Πολυκλινική Αθηνών                                                                 

Πειραιώς 3, Ομόνοια                                                                 

Τ.Κ. 105 52   Αθήνα 

Τηλ. 210 8817475                                                                     

e-mail: sti-sexualhealth@eody.gov.grΣΧΕΔΙΟ - ΚΠ - 11862 - 2021 - «Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.)»

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΣΜΝ_v.2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ_v.2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΦΙΛΗ_v.2

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ-ΧΛΑΜΥΔΙΑ_v.2