Ιστορία

Πληροφορίες για τον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας

ΙΣΤΟΡΙΑ Ι.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2022-2026

Πρόεδρος:                Σουμαλεύρης Δημήτριος - Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος

Αντιπροόεδρος:        Αυδίκου Αικατερίνη - Ιατρός Βιοπαθολόγος΄

Β' Αντιπρόεδρος :     Αποστόλου Απόστολος - Ουρολόγος

Γεν . Γραμματέας:     Γούσης Χρήστος - Παθολόγος

Ειδικός Γραμματέας: Δήμας Θωμάς - Ακτινοδιαγνώστης

Ταμίας:                     Τζίμας Πέτρος - Γενικός Ιατρός Ε.Σ.Υ.

Μέλη:                       Κατσάνου Κωνσταντίνα - Καρδιολόγος Ε.Σ.Υ.

                                 Γκούβας Στυλιανός - Ειδικευόμενος Ε.Σ.Υ.

                                 Περδίκη Παναγιώτα - Ειδικευόμενη  Ε.Σ.Υ.

  

Η ιστορία του Ι.Σ.Πρέβεζας με βάση τα τηρούμενα  και διαθέσιμα αρχεία αρχίζει από το έτος 1937. 

Για το χρονικό διάστημα από την απελευθέρωση της πόλης 1912 έως το 1937 αλλά και για το προηγούμενο διάστημα ο σύλλογος διεξάγει έρευνα και προτίθεται να εκδώσει προσεχώς ένα βιβλίο με όλα τα σχετικά στοιχεία.

Η πρώτη εγγραφή 15 Ιανουαρίου 1939 στα αρχεία αφορά την παραίτηση του προέδρου κ. Γαρτζούνη Γωργίου και την νέα διοίκηση από τους ιατρούς
 
Τσαούσογλου Παύλο    Πρόεδρο 
Τσαντούλα Χριστόφορο  Γεν. Γραμματέα  και 
Παπαμιχαήλ Αναστάσιο   Ταμία
 
και για το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
 
Τσόλκας Γεώργιος 
Τσαντούλας Χριστόφορος
Τσαούσογλου Παύλος και λόγω παραίτησης Δήμας Γεώργιος
 
Επόμενες εκλογές - αρχαιρεσίες γίνονται στις 23 Ιουνίου 1940 και εκλέγονται 
 
Τσαούσογλου Παυλος    Πρόεδρος
Τσόλκας Γεώργιος            Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Κρόκος            Γραμματέας 
Παπαμιχαήλ Αναστάσιος    Ταμίας
Τσαντούλας Χριστόφορος  Μέλος   
 
Προφανώς λόγω της εμπόλεμης κατάστασης της χωρας και την κατοχή επόμενες εκλογές γίνονται κατα την 10 Μαίου 1946 και εκλέγονται
 
Γαρτζούνης Γεώργιος      Πρόεδρος
Τσόλκας Γεώργιος             Αντιπρόεδρος
Φωτιάδου Μαρία                Γραμματέας 
Σουμαλεύρης Αλέξανδρος  Ταμίας 
 
Επόμενες αρχαιρεσίες την 20 Ιουνίου 1948 και εκλέγονται για Δ.Σ.
 
Γαρτζούνης Γεώργιος      Πρόεδρος
Τσαούσογλου Παύλος        Αντιπρόεδρος 
Ματσαιδώνης Ευάγγελος   Γραμματέας 
Σουμαλεύρης Αλέξανδρος  Ταμίας 
 
και Π.Σ.  οι 
 
Κατηνιώτης Γεώργιος
Λογοθέτης Μιλτιάδης
Λάζαρος Ιωσήφ 
 
Για την τριετία 1951-1954  εκλέγονται στις 22 Μαρτίου 1951 οι
 
Παπαμιχαήλ Αναστάσιος    Πρόεδρος
Τσαούσογλου Παύλος           Αντιπρόεδρος
Τσόλκας Γεώργιος                Γραμματέας 
Τσαντούλας Χριστόφορος      Ταμίας 
Λογοθέτης Μιλτιάδης             Μέλος
 
και για Π.Σ.
 
Λιούλιας Γεώργιος
Γαρτζούνης Γεώργιος
ΜατσαιδώνηςΕυάγγελος
 
Το εν λόγω Δ.Σ. αποφασίζει με το Πρακτικό 33 της 1/9/1951 την κατάρτιση νέου μητρώου μελών του συλλόγου λόγω απώλειας- καταστροφής, κατά το έτος 1944 υπο των οργανώσεων, των αρχείων του συλλόγου. Μετά από διερεύνηση καταρτίζεται και επισημοποιείται το νέο μητρώο με την απόφαση του πρακτικού αρ. 36 24/10/1951  Το νέο μητρώο μελών είναι το κάτωθι 
 
1.Βερβιτσιώτης Αναστάσιος του Δημ.       Γενική ιατρική
2.Γαρτζούνης Γεώργιος του Δημ.           Οφθαλμιατρική
3.Γκούσης Γεώργιος του Δημ.               Γενική ιατρική
4.Ζιάκας Κων/νος του Αποστ.               Γενική Ιατρική
5.Κατηνιώτης Γεώργιος του Θωμά         Γενική ιατρική
6.Κρόκος Δημήτριος του Σπυρ.             Παθολογία 
7.Κωλέτσης Αναστάσιος του Ιωαν.        Γενική ιατρική
8.Λογοθέτης Μιλτιάδης του Ιωαν.         Παθολογία
9.Λιούλιας Γεώργιος του Αχιλ.              Χειρουργική
10.Μαλάμος Ανδρέας του Νικ.              Γενική ιατρική
11.Ματσαιδώνης Ευαγγελος του Βασ.    Μικροβιολογία
12.Νακος Γεώργιος του Φιλπ                Γενική ιατρική
13.Παπαμιχαήλ Αναστάσιος του Κων     Χειρουργική
14.Σουμαλεύρης Αλεξαν. του Σπυρ.      Γενική ιατρική
15.Σταμάτης Ηλίας Στεφάνου               Παθολογία
16.Τσαντούλας Χριστόφορος του Δημ   Γενική ιατρική
17.Τσαούσογλου Παύλος του κων.       Παθολογία
18.Τσουκνίδας ή Κουμασης Ανδρ Αθαν Γενική ιατρική 
19.Γαζή Ντούσια Όλγα του Δημ             Παιδιατρική
 
Για την τριετία 1954-1957 κατα την 11 Απριλίου 1954 εκλέγονται για το Δ.Σ.
 
Παπαμιχαήλ Αναστάσιος    Πρόεδρος
Τσαούσογλου Παύλος           Αντιπρόεδρος
Τσόλκας Γεώργιος                Γραμματέας 
Τσαντούλας Χριστόφορος      Ταμίας
Λογοθέτης Μιλτιάδης            Μέλος 
 
Για την τριετία 1958-1961 και την 14 Μαρτίου 1958 εκλέγονται
 
Σουμαλεύρης Αλέξανδρος  Πρόεδρος
Σταμάτης Ηλίας                    Αντιπρόεδρος
Γαζη Ντούσια Ολγα              Γραμματέας 
Κουμάσης ανδρέας              Ταμίας
Βουρεκάς Γρηγόριος             Μέλος
 
Ορισμός Διοικούσας επιτροπής Ι.Σ.Πρέβεζας την 28/12/1961 
 
Σουμαλεύρης Αλέξανδρος     Πρόεδρος
Γαζή Ντούσια Όλγα              Γραμματέας 
Κουμάσης Ανδρέας              Ταμίας
 
 
Για την τριετια 1962-1964  και την 13/9/1962 εκλέγονται
 
Σουμαλεύρης Αλέξανδρος Πρόεδρος
Κουμάσης Ανδρέας              Αντιπρόεδρος
Γαζή Ντούσια Ολγα              Γραμματέας 
Σταμάτης Ηλίας                   Ταμία
Κωνσταντής Κων/νος           Μέλος
 
 
Κατά την 6/3/1965  εκλέγονται
 
Σουμαλεύρης Αλέξανδρος Πρόεδρος
Κωνσταντής Κων/νος          Αντιπρόεδρος
Γαζή Ντούσια Όλγα             Γραμματέας 
Βουρεκας Γρηγόριος            Ταμίας
Κουμάσης Ανδρέας              Μέλος
 
Για το επόμενο διάστημα και μέχρι το 1975 δεν διεξάγονται εκλογές λογω της επελθούσης Δικτατορίας και κατάργησης των δημοκρατικών διαδικασιών.
 
Επόμενες εκλογές διεξάγονται κατά την 4/3/1975 και εκλέγονται
 
Γαζή Ντούσια Όλγα     Πρόεδρος
Κωνσταντής Κων/νος     Αντιπρόεδρος
Παπαμιχαήλ Γεώργιος    Γραμματέας 
Νούσιας Γεώργιος          Ταμίας
Αθανασίου Βασίλειος     Μέλος
 
Για την επόμενη τριετία 1978-1981  εκλέγονται την 16/4/1978
 
Γαζή Ντούσια Όλγα     Πρόεδρος
Κωνσταντής Κων/νος     Αντιπρόεδρος
Παπαμιχαήλ Γεώργιος    Γραμματέας 
Νούσιας Γεώργιος          Ταμίας
Κυπριωτέλης Δημήτριος  Μέλος
 
Για την τριετία 1981-1984  κατα την 5/4/1981 εκλεγονται 
 
Γαζή Ντούσια Όλγα                  Πρόεδρος
Κωνσταντής Κων/νος                  Αντιπρόεδρος
Παπαμιχαήλ Γεώργιος                  Γραμματέας 
Νούσιας Γεώργιος                       Ταμίας
Κυπριωτέλης Δημήτριος               Μέλος
Κατσάνος Αλέξανδρος                 Μέλος
Αναγνώστου Περδικάρη Ηλέκτρα  Μέλος 
 
Για την τριετία 1984-1987  και κατα την 29/4/1984  εκλέγονται
 
 Γαζή Ντούσια 'Ολγα                           Πρόεδρος
 Αναγνώστου Περδικάρη Ηλέκτρα           Αντιπρόεδρος
 Κατσάνος Αλέξανδρος                         Γραμματέας 
 Μαλέσκου Παπαιωάννου Ελένη             Ταμίας
 Αναγνωστόπολυλος Μιχαήλ                  Μέλος
 Δόνος Δημήτριος                                 Μέλος
 Μπελτάου Μανοπούλου Μαρία                 Μέλος 
 
Κατά την 30/9/1985 παραίτηση προέδρου λόγω συνταξιοδότησης και εκλογή νέου προέδρου του κ. Κατσάνου Αλέξανδρου  και ως γενικού γραμματέως του κ. Κολιόπουλου Κων/νου ως 1ος επιλαχών
 
Το εν λόγω Δ.Σ. με την σύμφωνη γνώμη της Γ.Σ. προχωρά στην αγορά του διαμερίσματος  στο οποίο στεγάζεται έκτοτε το γραφείο του συλλόγου Θεοφάνους 6
 
Επόμενες εκλογές την 26/4/1987  και εκλέγονται
 
Αναγνωστόπουλος Μιχαήλ               Πρόεδρος
Παπαμιχαήλ Γεώργιος                          Αντιπρόεδρος
Σουμαλεύρης Σπυρίδων                       Γραμματέας
Μπαλάσκας Γεώργιος                          Ταμίας 
Κατσανος Αλέξανδρος                          Μέλη
Μαλέσκου Παπαιωαννου Ελένη 
Τσεντσερης Ιωάννης 
 
Κατά την 11/3/1988 μετά παραίτηση του προέδρου νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ Σουμαλεύρης Σπυρίδων και Γραμματέας ο κ Μάνος Αλέξανδρος ως επιλαχών
 
 
Κατά τις εκλογές την 10/6/1990 εκλέγονται
 
Παπαμιχαήλ Γεώργιος             Πρόεδρος
Σουμαλεύρης Σπυρίδων              Αντιπρόεδρος
Μανος Αλέξανδρος                    Γραμματέας
Δόνος Δημήτριος                       Ταμίας 
Βελέντζας Σπυρίδων                   Μελη
Λιώλη Ευαγγελινή 
Παπαδόπουλος Ανδρέας 
 
Εκλογές την 9/5/1993    έως το 1996   με εκλεγέντες
 
Δόνος Δημητριος          Προεδρος
Μανοπουλος Δημητριος    Αντιπροεδρος
Σουμελευρης Σπυριδων    Γραμματεας
Χρηστου Αναστασιος        Ταμιας
Αναγνωστακης Νικολαος  Μελη
Μπαιλης Ιωαννης
Κολιοπουλος Κων/νος
 
Κατα την 9/6/1994 παραίτηση προέδρου και αντικατάσταση από κ Μανοπουλο Δημητριο  Νέος Αντιπρόεδρος ο κ. Χρήστου Αναστάσιος και ταμίας ο κ. Μπιζος Ευάγγελος
 
Για την επόμενη τριετία και κατά τις εκλογές 18/7/1996  εκλέγονται
 
Βελέντζας Σπύρος         Πρόεδρος
Μπιζος Ευάγγελος           Αντιπρόεδρος
Αναγνωστάκης Νικόλαος  Γραμματέας
Αναγνωστου Νικόλαος     Ταμίας
Δημας Θωμάς                  Μέλη 
Ναστας Παύλος
Σουμαλευρης Σπυρος   
 
Για την τριετία 1999-2002  κατά την εκλογική διαδικασία τη 2/6/1999 εκλέγονται
 
Βελέντζας Σπυρίδων      Πρόεδρος
Μπιζος Ευάγγελος           Αντιπρόεδρος
Αναγνωστάκης Νικόλαος  Γραμματέας
Αναγνωστου Νικόλαος     Ταμίας
Γεωργίου Σπυρίδων          Μέλη 
Ναστας Παυλος
Πέτρου Ιωάννης
 
Για την τριετία 2002-2005  και κατά την 1/5/2002 εκλέγονται
 
Βελεντζας Σπύριδων        Πρόεδρος
Κανέλλος Σπυρίδων           Αντιπρόεδρος
Αναγνωστάκης Νικόλαος    Γραμματέας
Αναγνωστου Νικόλαος       Ταμίας
Γεωργίου Σπυρίδων           Μέλη 
Ναστας Παύλος
Πέτρου Ιωάννης
 
Για την τριετία 2005-2008  και κατά την 11/7/2005 εκλέγονται για το Δ.Σ.
 
Βελέντζας Σπυρίδων        Πρόεδρος
Νάστας Παύλος                  Αντιπρόεδρος
Κανέλλος Σπυρίδων           Γραμματέας
Γεωργίου Σπυρίδων            Ταμίας
Αναγνωστάκης Νικόλαος     Μέλη
Μπίζος Ευάγγελος
Οικονόμου Γργηγόριος
Σούρδη Λαμπρινη
Φλωρας Γρηγόριος
 
Για την τριετία 2008-2011 και κατά την 30/8/2008 εκλέγονται
 
Βελέντζας Σπυρίδων          Πρόεδρος
Μπακόλας Ευάγγελος           Αντιπρόεδρος
Νάστας Παύλος                    Γραμματέας
Φλωρας Γρηγόριος               Ταμίας
Αναγνωστάκης Νικόλαος       Μέλη
Κορδέλλα Βασιλικη 
Λάμπρης Βασίλειος
Ματσιρας Χρήστος
Οικονόμου Γρηγόριος
Σπυρέλης Μιχαήλ
 
Για την τριετία 2011-2014 εκλέγονται κατά την 3/8/2011 
 
Μπακόλας Ευάγγελος              Πρόεδρος
Χατζηαθανασίου Γεώργιος         Αντιπρόεδρος
Γούσης Χρήστος                         Γραμματέας
Παπαμιχαηλ Ευτυχία                  Ταμίας
Αυδίκου Ακιατερινη                     Μέλη
Κατσάνου Κων/να
Νοβας Ιωάννης
Σουβατζόγλου 
Τζούρος Χρυσόστομος
 
Για την τριετία 2015/2017 και κατά την 1/12/2014 εξελέγησαν 
 
Δήμας Θωμάς                   Πρόεδρος
Αποστόλου Απόστολος       Αντιπρόεδρος
Σουμαλεύρης Δημήτριος     Γραμματέας 
Γεωργίου Σπυρίδων            Ταμίας
Μπακολας Ευάγγελος          Μέλη
Χατζηαθανασιου Γεώργιος-(Μιχελλάκου Καλλιόπη)
Κύρλας Κων/νος
Μπρίκος Σπυρίδων
Δήμος Απόστολος
 
Για την τετραετια 1918/2021 το σημερινο ΔΣ 
 
Δήμας Θωμάς                   Πρόεδρος
Γεωργίου Σπύρος                Αντιπρόεδρος
Σουμαλεύρης Δημήτριος      Γραμματέας 
Τζίμας Πέτρος                     Ταμίας 
Αποστολου Απόστολος         Μέλη 
Μπρίκος Σπύρος
Κατσάνου Κων/να
Μπακόλας Ευάγγελος
Κοσμάς Βασίλειος 

Διοικηση 2018-2021

Δήμας Θωμάς                   Πρόεδρος
Γεωργίου Σπύρος                Αντιπρόεδρος
Σουμαλεύρης Δημήτριος      Γραμματέας 
Τζίμας Πέτρος                     Ταμίας 
Αποστολου Απόστολος         Μέλη 
Μπρίκος Σπύρος
Κατσάνου Κων/να
Μπακόλας Ευάγγελος
Κοσμάς Βασίλειος 
 

                                                   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ...

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Θεραπεία της Γονόρροιας

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Θεραπεία της Γονόρροιας 2023  ...