Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

ΙΣΠ  | Ασφαλιστικά Ταμεία

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

 
Εισερχόμενα
 
 
 
 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣυνημμέναΔευ 27 Ιουν, 8:32 μ.μ. (πριν από 2 ημέρες)
 
 
προς κρυφή κοιν.: εγώ
 
 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ

Λίγη προσοχή στη σύμβαση των ΠΙ με τον ΕΟΠΥΥ.
Χωρίς να μπαίνουμε στην ουσία για την αποδοχή ή όχι του θεσμού του ΠΙ, θα θέλαμε να επισημάνουμε πως η σύμβαση είναι ένα νομικό έγγραφο και θα πρέπει να πολεμηθεί ή να βελτιωθεί και (κυρίως) νομικά. Για αυτόν το σκοπό θα πρέπει οι γιατροί, οι σύλλογοι, οι ενώσεις να αναθέσουν σε ειδικούς νομικούς εργατολόγους, αστικολόγους την επεξεργασία του κειμένου πριν υπογραφεί.
Η σύμβαση είναι καταχρηστική όταν γενικώς και ασαφώς περιγράφει τις υποχρεώσεις και τις ρήτρες μόνο του ενός συμβαλλόμενου (εν προκειμένω του γιατρού) και όχι τα δικαιώματά του, αλλά και την προστασία του από την αθέτηση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου (ΕΟΠΥΥ), αλλά και από πιθανές κακές πρακτικές του τελικού χρήστη (ασθενούς).
Μερικά πρόχειρα παραδείγματα:
1. Θα πρέπει να προβλεφθεί συγκεκριμένη διαδικασία και προθεσμία για την πληρωμή των δεδουλευμένων. Να αναγνωρισθεί το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας σε περίπτωση καθυστέρησης, αλλά και έντοκης καταβολής.
2. Να προβλεφθεί αυτόματη αύξηση της αμοιβής σε περίπτωση αύξησης του ετήσιου πληθωρισμού πάνω από ένα ποσοστό και κατά συνέπεια των λειτουργικών δαπανών του ιατρείου. Υπενθυμίζω ότι τέτοιους όρους είχαν βάλει οι εθνικοί εργολάβοι που ανέλαβαν τις εθνικές οδούς...
3. Η οικονομική ποινή αντί για 30% σε κάθε περίπτωση, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ΕΩΣ 30% ή προτιμότερο παρακάτω, και να ορισθεί συγκεκριμένη διαδικασία για την επιβολή της, αλλά και για την νομική προσβολή της, όχι δια της ατελείωτης νομικής οδού, αλλά πχ με διαιτησία του Ιατρικού Συλλόγου.
4. Από τις υποχρεώσεις του ΠΙ και κατά συνέπεια από τις ρήτρες για προληπτικές εξετάσεις, κλπ θα πρέπει να εξαιρεθούν οι μη συμμορφούμενοι ασφαλισμένοι. Θα πρέπει δηλαδή να αναφερθεί ρητά ο όρος μη συμμορφούμενος ασθενής, μια πραγματική άλλωστε οντότητα, που ευθύνεται ο ίδιος για την αμέλειά του και όχι ο γιατρός.
5. Θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία για την αποβολή κακόβουλου ή επικίνδυνου ασθενούς από το μητρώο του γιατρού που επιλέγει ο ίδιος να εγγραφεί. Δεν μπορεί ο κάθε ψυχάκιας να απειλεί τον γιατρό ότι θα τον καταγγείλει εάν δεν του κάνει τα χατίρια. Επίσης, με αφορμή το πανίσχυρο metoo, θα πρέπει να προβλεφθεί αποπομπή ασθενούς όταν εγγράφεται σε γυναίκα ΠΙ προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάρμοστες ορέξεις του, ζητώντας πχ εξέταση γεννητικών οργάνων κάθε μέρα.
6. Να περιγραφεί επίσης η αλόγιστη χρήση υπηρεσιών εκ μέρους των κατά φαντασία ασθενών και να μπει πλαφόν στα ραντεβού τους.
7. Η ασφάλεια του γιατρού και του ιατρείου. Αυτή, όπως και η αποζημίωση σε περίπτωση ζημιών, φθορών, βιαιοπραγιών δε θα πρέπει να είναι μόνο θέμα γιατρού - ασθενούς στα δικαστήρια, αλλά ο ΕΟΠΥΥ θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπαρίσταται νομικά και οικονομικά στον γιατρό συλλειτουργό του απέναντι στον παραβατικό.
8. Σε περίπτωση χρονοβόρας εξέτασης και υπέρβασης του ωραρίου, θα πρέπει να προβλέπεται ρητώς υπερωριακή αμοιβή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
9. Οπωσδήποτε πρέπει να τεθεί η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του γιατρού που επιφορτίζεται με την εξέταση ασθενών που αντί να πηγαίνουν σε κρατικές δομές, θα εξετάζονται στα ιδιωτικά ιατρεία.
10. Πέρα από τις υποχρεώσεις του γιατρού για την κατάσταση του ιατρείου και του εξοπλισμού του, θα πρέπει να αναφέρεται στην σύμβαση ότι οι γιατροί αυτοί θα μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα ΕΣΠΑ για εξοπλισμό με εγγύηση του ΕΟΠΥΥ, θα έχουν ευνοϊκή δανειοδότηση από τις τράπεζες για αγορά ιατρείου, εξοπλισμού, επέκταση με εγγύηση του ΕΟΠΥΥ, θα έχουν προτεραιότητα στην πρόσληψη προσωπικού με προγράμματα ΟΑΕΔ, κλπ ώστε να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν, χωρίς να εξανεμίζονται οι πενιχρές απολαβές τους.
Αυτά τα λίγα ως μια πρόχειρη πρόταση που καλοπροαίρετα κάνουμε ως γιατροί που δεν έχουμε κανένα πάρε δώσε με το σύστημα του ΠΙ ή γενικότερα με το δημόσιο, λόγω ειδικότητος. (Μάλλον έχουμε μόνο Δώσε?)
Σίγουρα οι παθολόγοι, γενικοί, παιδίατροι θα έχουν να προσθέσουν περισσότερα. Αλλά ξαναλέμε πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε τους ειδικούς νομικούς να επιβάλουν όρους προς το συμφέρον των γιατρών.
 
Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας
Θ. Δήμας                    Δ. Σουμαλεύρης