ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΠΙΣ  | ΙΣΠ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ