Ενημέρωση από συνάντηση με Πρόεδρο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ                                                             GREEK ASSOCIATION OF
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ                                               MEDICAL DIAGNOSTIC CENTERS
 
Πανεπιστημίου 58, 10678 Αθήνα 58 
Τηλ: 2103306487 Fax:2103306459 Tel:++302103306487 Fax:++302103306459
 
Αθήνα, 20/01/2017
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


   Μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. Σωτ. Μπερσίμη, πραγματοποιήθηκε συνάντησή μας την Τρίτη 17/01/2017 στα γραφεία του Οργανισμού, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημερωθήκαμε για τις ενέργειες που έχουν γίνει από τη Διοίκηση του Οργανισμού μέσω των οποίων ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκσυγχρονίζεται, οργανώνεται καλύτερα και βελτιώνει τις υπηρεσίες του τόσο προς τους ασφαλισμένους του, όσο και προς τους παρόχους με τους οποίους συνεργάζεται, κυρίως όμως η συνάντηση είχε ως αντικείμενο την έγκαιρη ενημέρωση μας σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών του Οργανισμού για το τρέχον έτος 2017.
   Πιο συγκεκριμένα ενημερωθήκαμε ότι :
1)    Οι πληρωμές των απαιτήσεων των παρόχων θα συνεχιστούν με κανονικό ρυθμό όπως και την περασμένη χρονιά, κατά την οποία υπήρξε ομαλοποίηση στις πληρωμές μας σε μεγάλο βαθμό, όπως ομολογούν όλοι οι καλοπροαίρετοι πάροχοι, με τάση μάλιστα βελτίωσης, αφού η καινοτόμα διαδικασία του δειγματοληπτικού ελέγχου για την οριστική εκκαθάριση των απαιτήσεών μας συνεχίζεται απρόσκοπτα και οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς τον Οργανισμό προωθούνται κανονικά.
2)    Οι απαιτήσεις για το μήνα Σεπτέμβριο 2016 θα παρακρατηθούν για να συμψηφιστούν με το claw back της ιδίας χρονιάς και επειδή οι συνολικές απαιτήσεις μας για όλο το έτος 2016 δεν φαίνεται να ξεπερνούν κατά πολύ το όριο των 314 εκατομμυρίων ευρώ, η παρακράτηση ενός ακόμη μηνός που πιθανότατα θα απαιτηθεί για συμψηφισμό, αυτή θα γίνει τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.
3)    Θα συνεχιστεί και το τρέχον έτος η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των παλαιών ταμείων (προ συστάσεως Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με τον ΤΑΠ-ΟΤΕ και τα άλλα ταμεία κοινής ωφέλειας να παίρνουν σειρά μετά τον Ο.Ν. ο οποίος έχει εξοφλήσει σχεδόν όλους τους παρόχους από τον περασμένο Δεκέμβριο και θα ακολουθήσει ο Ο.Π.Α.Δ. ο οποίος μέχρι τέλος του Φεβρουαρίου θα έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις που έχει μέχρι το τέλος του έτους 2011 (τελευταίο έτος λειτουργίας του).
4)    Τα υπόλοιπα του 10% που οφείλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για  τα έτη 2012-2015 λόγω του πρόχειρου λογιστικού ελέγχου που εφάρμοζε μέχρι το τέλος του 2015 για την πληρωμή των παρόχων, θα συμψηφιστούν με το υπόλοιπο της υπέρβασης το δαπανών αυτών των ετών, ώστε να εξαλειφθεί η οποία υπέρβαση (claw back) εναπομένει ακόμη για αυτά τα τέσσερα χρόνια (2012-2015).
5)    Αναμένεται σύντομα να υπογραφεί Υπουργική Απόφαση η οποία θα διαχωρίζει τον κωδικό 0671.01 σε δύο μεγάλες κατηγορίες οι οποίες θα έχουν η κάθε μία το δικό της χρηματικό όριο, με την κατηγορία απεικονιστικών εξετάσεων να διαιρείται περαιτέρω σε υποκατηγορίες, οι οποίες θα έχουν και αυτές συγκεκριμένα όρια δαπανών, πέραν των οποίων θα εφαρμόζεται περικοπή (claw back).
6)    Θα διαχωριστούν από τον κωδικό μας οι δαπάνες που αφορούν τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίες θα αποζημιώνονται από ξεχωριστό κωδικό, ενώ θα παραμείνουν και για το 2017 τα επιπλέον 12 εκατομμύρια ευρώ που είχαν προστεθεί στο όριο μας και το 2016 και κατ? αυτόν τον τρόπο οι δαπάνες του κωδικού μας μαζί με τα 26 εκατομμύρια των κλινικοεργαστηριακών εξετάσεων, συν τις δαπάνες για το PET-CT και τα ραδιοφάρμακα που μπαίνουν στον κωδικό μας, αναμένεται να φθάσει τα 350 εκατομμύρια ευρώ.
7)    Δρομολογείται η έκδοση βεβαίωσης οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το συμψηφισμό οφειλών προς το Δημόσιο ή Ασφαλιστικούς οργανισμούς.
8)    Σχεδιάζεται εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων (τιμολόγιο) καθώς και άλλων παραστατικών, ενώ είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή του μέτρου της χρήσης κάρτας με PIN από όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού.
9)    Τέλος θα προχωρήσει άμεσα η υπογραφή μίας νέας σύμβασης συνεργασίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με όλους τους παρόχους, μία εξέλιξη την οποία ο Σύνδεσμός μας απαιτεί να πραγματοποιηθεί από την αρχή της περασμένης χρονιάς, ώστε να είναι ξεκάθαροι οι όροι και οι προϋποθέσεις συνεργασίας μεταξύ των δύο συνεργαζόμενων μερών, που θα έχει ως αποτέλεσμα οι ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας να γνωρίζουν το περιβάλλον και τους κανόνες δραστηριοποίησής τους, για να μπορούν να προγραμματίζουν τις υποχρεώσεις τους, τις ανάγκες τους και να σχεδιάζουν τις μελλοντικές τους κινήσεις.
   Μετά και τις παραπάνω εξελίξεις, αυτός ο μεγάλος Οργανισμός ο οποίος εξυπηρετεί πάνω από 10 εκατομμύρια ασφαλισμένους, υπό την καθοδήγηση του νέου Προέδρου, με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά από τον ίδιο και το υπόλοιπο προσωπικό του Οργανισμού, οργανώνεται κάθε ημέρα όλο και περισσότερο, τακτοποιεί τις πολλές εκκρεμότητες του παρελθόντος, εξορθολογίζει τις δαπάνες του περιορίζοντας τις σπατάλες και την προκλητή ζήτηση, λειτουργεί με διαφάνεια και δημοκρατία, βελτιώνει το περιβάλλον δραστηριοποίησης μας και τη σχέση μας με τον Οργανισμό και προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων του, αλλά και τον υγιή ανταγωνισμό των συνεργαζόμενων με αυτόν παρόχων, δηλαδή με άλλα λόγια προστατεύει στην πράξη το δημόσιο συμφέρον.     

         Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                                                               Ιωάννης Καραμηνάς
   Ιατρός Ακτινολόγος                                                                            Βιοχημικός