Διαδραστικός Πίνακας Συχνότητας Κρουσμάτων

ΚΕΕΛΠΝΟ 

Διαδραστικός Πίνακας Συχνότητας Κρουσμάτων
ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Κάνετε τις επιλογές σας και δείτε τα αποτελέσματα...

Επιλέξτε Εμφάνιση Δεδομένων:
  Ο υπολογισμός της επίπτωσης έχει γίνει χρησιμοποιώντας τους υπολογιζόμενους πληθυσμούς της Ελλάδας στο μέσο των ετών βάσει της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού του 2001, όπως αυτοί διατίθενται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο υπολογισμός της επίπτωσης για τα έτη 2012-2013 έχει γίνει χρησιμοποιώντας τον υπολογιζόμενο πληθυσμό της Ελλάδας στο μέσο του έτους βάσει της απογραφής του μόνιμου πληθυσμού του 2011, όπως αυτός διατέθηκε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Επιλέξτε Νόσημα:

Επιλέξτε Έτη:
Από: Έως:
Επιλογές Εμφάνισης:

Επιλέξτε Περιφέρεια / Νομός Κατοικίας:
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Επιλογή Όλα | Κανένα
Επιλογές Εμφάνισης:

Επιλέξτε Ηλικιακή Κατηγορία:
Επιλογή Όλα | Κανένα
Επιλογές Εμφάνισης:

Επιλέξτε Φύλο: