ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΕΝΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΙΣΠ 

Δήλωση εργαζομενων και στελεχών φορέα ΠΦΥ πρόθεσης εμβολιασμού

Η φόρμα αυτή ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΙΑΤΡΟΥΣ

Η παρούσα δήλωση αφορά άτομα που δεν είναι ιατροί, έχουν σχέση εργασίας/συνεργασίας με φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ενδιαφέρονται να εμβολιαστούν κατά του SARS-CoV-2.

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Σ.Π. καταρτίζονται καταστάσεις προσωπικού ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ προς αποστολή στο Υπουργείο Υγείας για να τοποθετηθούν στο πρόγραμμα εμβολιασμού ως υγειονομικό προσωπικό όπως και του δημοσίου.

Ο χρόνος και τόπος εμβολιασμού θα καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας και θα κλειστεί από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους μέσω της πλατφόρμας https://emvolio.gov.grμετά από ανακοίνωση.

Η υποβολή της φόρμας αυτής δηλώνει πρόθεση και όχι υποχρέωση εμβολιασμού

Στοιχεία φορέα Π.Φ.Υ. στον οποίο εργάζομαι/με τον οποίο συνεργάζομαι


Προσωπικά στοιχεία ατόμου που ενδιαφέρεται να εμβολιαστεί

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα και έχοντας υπ? όψη τις συνέπειες του Νόμου για ψευδή δήλωση, ότι εργάζομαι/συνεργάζομαι με τον ανωτέρω φορέα.

 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ