Αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου και επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε χώρους διενέργειας ελέγχων νόσησης από τον κορωνοιό και οχι μονον

Υπουργείο Υγείας 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας   Εισερχόμενα         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...