απασχοληση συνταξιουχων

Ασφαλιστικά Ταμεία 

Απασχόληση συνταξιούχων

Συνταξιούχοι που αναλάβουν εργασία στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα μετά την 13.5.2016 για όσο χρόνο απασχολούνται το ακαθάριστο ποσό της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους καταβάλλεται μειωμένο κατά 60%. Εάν αναλάβουν εργασία/απασχόληση/δραστηριότητα σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η κύρια όσο και η επικουρική τους σύνταξη θα ανασταλούν για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών τους ή η δραστηριότητά τους.
Συνταξιούχοι γήρατος του Ν.612/1977 συνεχίζουν να λαμβάνουν την σύνταξή τους.
Συνταξιούχοι αναπηρίας, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες του Ν.4387/2016 γενικές, ειδικές & καταστατικές διατάξεις όλων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων.
Δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος του άρθρ. 42 του Ν.1140/1981, όπως ισχύει, το ποσό του επιδόματος καταβάλλεται ολόκληρο στην περίπτωση κατά την οποία αυτοί εργαστούν.
Συνταξιούχοι που εκλέγονται σε Ο.Τ.Α. (δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων όλων των Δήμων) έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν είτε την αντιμισθία που προβλέπεται για τη θέση αυτή και καταβάλλεται από το Δήμο είτε να παραιτηθούν είτε να λαμβάνουν τη σύνταξή τους.

ΕΦΚΑ Σ78/31/1257777/2018

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 16/3/2023 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ 16-3-2023 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...

Προσλήψεις Ιατρών και Νοσηλευτών σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο.

Προσλήψεις Ιατρών και Νοσηλευτών σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην Κύπρο...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ - Ψ4ΤΗ469079-Ρ21...