19/10/2017 - Συμψηφισμός Οφειλών από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ασφαλιστικά Ταμεία 

19/10/2017 - Συμψηφισμός Οφειλών από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

 

Αθήνα, 19/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


   Όπως σας έχουμε ενημερώσει με παλαιότερη ανακοίνωσή μας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπό την νέα του Διοίκηση, συνεπής στις υποσχέσεις του και στις συμφωνίες που κάνει μαζί μας, ανέβασε χθες στο e-ΔΑΠΥ μέσω του οποίου επικοινωνεί με τις μονάδες παροχής υπηρεσιών εργαστηριακής ιατρικής  (Διαγνωστικά Κέντρα και Εργαστήρια) και με τις οποίες συνεργάζεται, δύο λίστες οι οποίες περιλαμβάνουν η μεν πρώτη τις απαιτήσεις που έχει η κάθε μονάδα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2012-2015 και η δεύτερη τις περικοπές που έχουν επιβληθεί στην ίδια μονάδα λόγω των άδικων μέτρων του claw back και  rebate, οι οποίες αφορούν τα έτη 2013-2015.
    Κατ αυτόν τον τρόπο επέρχεται συμψηφισμός των μεταξύ μας υποχρεώσεων, τακτοποιούνται οι παλιές οικονομικές εκκρεμότητες με τον Οργανισμό και ρυθμίζονται τα χρέη μας (γιατί οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα είμαστε χρεωστικοί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σε 18 ισόποσες καταβολές (δόσεις), οι οποίες θα αφαιρούνται από τα ποσά των τρεχουσών καταβολών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους, καταβολές που σύμφωνα με τη στόχευση του Προέδρου του Οργανισμού (που από ό,τι φαίνεται επιτυγχάνεται), θα πραγματοποιούνται κάθε μήνα, μετά το περιθώριο των 90 ημερών από το 20ήμερο της αποστολής των απαιτήσεων μας του προηγούμενου μήνα, όπως προστάζει ο κανονισμός της Ε.Ε. και ο οποίος έχει γίνει νόμος του Ελληνικού κράτους.
    Σ' αυτό το σημείο ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι το Προεδρείο του ΠΑ.Σ.Ι.ΔΙ.Κ., έχει ζητήσει επιτακτικά από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων επιστροφής τουλάχιστον σε 36 δόσεις, επειδή τα ποσά επιστροφής που έχουν προκύψει από το claw back και rebate των προαναφερόμενων ετών είναι πάρα πολύ μεγάλα για όλες τις εργαστηριακές μονάδες, που στις περισσότερες εξ αυτών είναι απαγορευτικά για τη συνέχιση της λειτουργίας των, αφού οι υπολογισμοί των επιστροφών για τα έτη 2013-2015 γίνονταν με τις ισχύουσες τότε ονομαστικές τιμές των εξετάσεων, οι οποίες εκείνη την περίοδο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερες από τις σημερινές τιμές και που σε κάποιες, αρκετές, περιπτώσεις ξεπερνούσαν το 70%.
   Επιπλέον, είναι συνταγματικό δικαίωμα του κάθε νομικού ή φυσικού προσώπου η προσφυγή στη δικαιοσύνη και για τον λόγο αυτό θεωρούμε ότι στην υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται στη ρύθμιση περί υπαγωγής σε συμψηφισμό οφειλών, πρέπει να απαλειφθεί ο όρος της παραίτησης από κάθε ένδικο μέσο.
   Τα δύο αυτά θέματα : α) η αύξηση των δόσεων επιστροφής οφειλών από 18 σε τουλάχιστον 36 δόσεις και β) η διαγραφή της αξίωσης για παραίτηση των παρόχων από κάθε ένδικό μέσο στην υπεύθυνη δήλωση, αποτελούν δύο σημαντικά για τα μέλη μας ζητήματα τα οποία πρέπει, πάντα σε συνεννόηση με τη Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μέσα στο άριστο κλίμα που μεταξύ των δύο πλευρών υπάρχει, να επιλυθούν άμεσα και με τρόπο που να διασφαλίζει την όποια συμφωνία επιτευχθεί.
    Μέχρι τότε τα μέλη μας θα πρέπει να κατεβάσουν από τα ηλεκτρονικά τους συστήματα τις λίστες με τα οικονομικά στοιχεία που προαναφέραμε, να τα διασταυρώσουν με τα οικονομικά στοιχεία που κρατούν τα λογιστήρια τους και εάν διαφωνούν σε κάποιο σημείο θα πρέπει μέχρι και την προσεχή Τρίτη 24/10/2017, να απευθυνθούν στην ΠΕ.ΔΙ. που ανήκουν, για να συμφωνήσουν την όποια διαφορά υπάρχει.
   Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να κάνετε στο ηλεκτρονικό σύστημα του e-ΔΑΠΥ για να ανεύρετε όλα τα οικονομικά στοιχεία που σας αφορούν, να τα διασταυρώσετε με τα στοιχεία των λογιστηρίων σας και να αναζητήσετε τυχόν διαφορές από τις ΠΕ.ΔΙ. στις οποίες ανήκετε.

ΟΔΗΓΙΕΣ


   Στο e-ΔΑΠΥ (www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές-> e-ΔΑΠΥ Ανοιχτής Περίθαλψης) , στο νέο πεδίο που δημιουργήθηκε «Συμψ. Οφειλών 12-15» (στην αριστερή στήλη πιο κάτω από τις ενέργειες) εμφανίστηκε συνημμένο με όνομα «Κατάσταση οφειλών 12-15» όπου οι πάροχοι μπορούν να δουν το υπολειπόμενο ποσό που μπορεί ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να συμψηφίσει από τις δαπάνες που έχετε υποβάλλει και δεν έχουν ήδη συμψηφιστεί. Αυτό το ποσό εμφανίζεται κάτω δεξιά στην καρτέλα σας, στο κελί ΣΥΝ. ΥΠΟΛ. ΟΦΕΙΛΗΣ.
    Επιπλέον, στην Ενημέρωση Συναλλασσομένων (www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές-> Ενημέρωση Συναλλασσομένων) έχει κοινοποιηθεί η «Καρτέλα οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσών επιστροφής (rebate) 2013-2015».
  Θα πρέπει να αθροίσετε τα ποσά που εμφανίζονται στη στήλη «ΥΠΟΛΟΙΠΟ» (τελευταία στήλη δεξιά) στην «Καρτέλα οφειλόμενων ποσών αυτόματης επιστροφής (claw back) και ποσών επιστροφής (rebate) 2013-2015» και μετά, το συνολικό ποσό που θα προκύψει από αυτό το άθροισμα, να το αφαιρέσετε από το ποσό που σας έχει κοινοποιηθεί ως «Συν. Υπολ. Οφειλής» στο «Συμψ. Οφειλών». Έτσι θα βρείτε το ποσό που προκύπτει ότι οφείλετε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
   Τέλος, έχουν κοινοποιηθεί οδηγίες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στα προσωπικά μηνύματα των παρόχων στο e-ΔΑΠΥ (www.eopyy.gov.gr ->Εφαρμογές-> e-ΔΑΠΥ Ανοιχτής Περίθαλψης).

 

      Ο  Πρόεδρος                                 Ο Γεν. Γραμματέας
Δρ Γεώργιος Βουγιούκας                       Ιωάννης Καραμηνάς
Ιατρός Ακτινολόγος                               Βιοχημικός

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΕΚ Β 3356/19.05.23 Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων.

ΦΕΚ Β 3356190523 Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΤΟΜΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προ?σκλησηγια Αιμοδοσι?α...