Συνέδριο Επιστημονική Εκδήλωση για τα 50 Χρόνια Λειτουργίας του Ορθοπαιδικού Τμήματος - Μονάδας Αθλητικών Κακώσεων Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος ? Επιγονατιδομηριαία Άρθρωση από τη μορφογένεση έως τα προβλήματά της μετά TKR

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια