ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ COVID

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου  | ΙΣΠ