ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΟΨΕΙ COVID-19

ΠΙΣ  | ΙΣΠ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Π.Ι.Σ._ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΣΕΩΝ Δ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

9310_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_21171 9311_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_23079_ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ_ΙΑΤΡΙΚΗ...