ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-Έκτακτα μέτρα ΕΟΠΥΥ λόγω SARS-CoV-2

Ασφαλιστικά Ταμεία 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας   Εισερχόμενα         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...