ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Π.Ι.Σ. ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22-1-2021

ΠΙΣ  | Υπουργείο Υγείας