π.δ. 51/2012 (Α? 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ Διπλωμα οδηγησης

Υπουργείο Υγείας  | ΠΙΣ

Σας αποστέλλεται συνημμένα άτυπη κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του π.δ. 51/2012 (Α? 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ?», στην οποία εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του διατάγματος που έχουν λάβει χώρα έως την 9η Δεκεμβρίου 2021, με τη δημοσίευση του ν. 4850/2021 (Α? 208/05-11-2021) «Οδηγώντας με ασφάλεια?» και της κ.υ.α. Δ30/A3/351841/2021 (Β? 5703/09-12-2021) «Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)?»

(θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου).

 

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο αρχείο είναι ατύπως κωδικοποιημένο και αποστέλλεται ως βοήθημα προς διευκόλυνσή σας και μόνο.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των ιατρών της χώρας, εφιστώντας τους την ιδιαίτερη προσοχή:

  • στις διαφοροποιήσεις των εντύπων ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών του Κεφαλαίου Α? του Παραρτήματος ΙΙΙ του διατάγματος, που έχουν επιφέρει οι διατάξεις της προαναφερθείσας αποφάσεως
  • στις τιθέμενες επί των αδειών οδήγησης πρόσθετες ενδείξεις - περιορισμούς σε κωδικοποιημένη μορφή (01 έως 99: εναρμονισμένοι κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης/100 και άνωεθνικοί κωδικοί αριθμοί), που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του διατάγματος.

 

Με εκτίμηση

 

Μάστορας Χρήστος

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γενική Γραμματεία Μεταφορών

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας [Δ30]

Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε

156 69, Παπάγου

( 213 130 8487, 210 650 8487

* c.mastoras@yme.gov.gr

 

Pd_51_12_A101_kod_no

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Oral upadacitinib approved by NICE for active psoriatic arthritis

https://hospitalhealthcare.com/?utm_source=hhe%20bulletin&utm_medium=newsletter...

Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.)

       «Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.)» - Έκδοση 1...