π.δ. 51/2012 (Α? 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ Διπλωμα οδηγησης

Υπουργείο Υγείας  | ΠΙΣ

Σας αποστέλλεται συνημμένα άτυπη κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του π.δ. 51/2012 (Α? 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ?», στην οποία εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις του διατάγματος που έχουν λάβει χώρα έως την 9η Δεκεμβρίου 2021, με τη δημοσίευση του ν. 4850/2021 (Α? 208/05-11-2021) «Οδηγώντας με ασφάλεια?» και της κ.υ.α. Δ30/A3/351841/2021 (Β? 5703/09-12-2021) «Επικαιροποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)?»

(θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου).

 

Επισημαίνεται ότι το συνημμένο αρχείο είναι ατύπως κωδικοποιημένο και αποστέλλεται ως βοήθημα προς διευκόλυνσή σας και μόνο.

 

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.), στον οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για την ενημέρωση των ιατρών της χώρας, εφιστώντας τους την ιδιαίτερη προσοχή:

  • στις διαφοροποιήσεις των εντύπων ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών του Κεφαλαίου Α? του Παραρτήματος ΙΙΙ του διατάγματος, που έχουν επιφέρει οι διατάξεις της προαναφερθείσας αποφάσεως
  • στις τιθέμενες επί των αδειών οδήγησης πρόσθετες ενδείξεις - περιορισμούς σε κωδικοποιημένη μορφή (01 έως 99: εναρμονισμένοι κωδικοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης/100 και άνωεθνικοί κωδικοί αριθμοί), που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι του διατάγματος.

 

Με εκτίμηση

 

Μάστορας Χρήστος

 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Γενική Γραμματεία Μεταφορών

Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας

Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας [Δ30]

Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών

Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε

156 69, Παπάγου

( 213 130 8487, 210 650 8487

* c.mastoras@yme.gov.gr

 

Pd_51_12_A101_kod_no

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας   Εισερχόμενα         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...