Οδηγίες προς τα εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και τους κλινικο-εργαστηριακούς ιατρούς για τη διαχείριση της απεργίας στις 12/10/2021

Γενικά  | Ασφαλιστικά Ταμεία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΕΚ Β 3356/19.05.23 Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων.

ΦΕΚ Β 3356190523 Θεσμοθέτηση νέων ιατρικών εξειδικεύσεων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ - ΤΟΜΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Προ?σκλησηγια Αιμοδοσι?α...