Οδηγίες προς τα εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και τους κλινικο-εργαστηριακούς ιατρούς για τη διαχείριση της απεργίας στις 12/10/2021

Γενικά  | Ασφαλιστικά Ταμεία

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το νέο ΦΕΚ με το άρθρο 10

FEK-2022-Tefxos A-00225-downloaded -07_12_2022...

ΓΕΕΘΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

14349_ΓΕΕΘΑ_ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ_596649...