ΦΕΚ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΥΠ. ΥΠΑΙΘΡΟΥ.doc

Υπουργείο Υγείας 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας   Εισερχόμενα         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...