ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- δημοσίευσης π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244) : Ενσωμάτωση των οδηγιών 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ και κωδικοποίηση δατάξεων (έκθεση εργαζομένων σε βιολογικούς παράγοντες)

Υπουργείο Υγείας  | Γενικά

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Το νέο ΦΕΚ με το άρθρο 10

FEK-2022-Tefxos A-00225-downloaded -07_12_2022...

ΓΕΕΘΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

14349_ΓΕΕΘΑ_ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ_596649...