Δεν επιτρέπονται η ιατρική εξέταση και η συνακόλουθη υπογραφή ιατρικών βεβαιώσεων για αθλητική ικανότητα, που γίνονται σε χώρους αθλητικών συλλόγων & εκδηλώσεων

ΙΣΠ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ