Δεν επιτρέπονται η ιατρική εξέταση και η συνακόλουθη υπογραφή ιατρικών βεβαιώσεων για αθλητική ικανότητα, που γίνονται σε χώρους αθλητικών συλλόγων & εκδηλώσεων

ΙΣΠ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Π.Ι.Σ._ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕΛΗ...

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΣΕΩΝ Δ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

9310_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_21171 9311_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_23079_ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ_ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ_ΙΑΤΡΙΚΗ...