ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ Π.Φ.Υ.

ΠΙΣ