Απαλλαγή πρώην Δικαιούχων Ε.Κ.Α.Σ. από τη Συμμετοχή στη φαρμακευτικής Δαπάνη-Τροποποίηση της πα 1 άρθρου δευτέρου Νν.4655/2020,

Υπουργείο Υγείας 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας   Εισερχόμενα         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...