Απαιτούμε την πλήρη κατάργηση του claw back στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.Η Π.Φ.Υ. καταστρέφεται

Γενικά 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Σχετικά με σύναψη συμβάσεων των ιδιωτών ιατρών με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας   Εισερχόμενα         ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ...