ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ/ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΦΟΡΕΩΝ (οφειλές προ του 2012)

Ασφαλιστικά Ταμεία 

 

 

 

Για την ανακοίνωση πατήστε Εδώ