2η Διατομεακή Ημερίδα του ΕΟΔΥ στις 07/04/2023

ΕΟΔΥ  | Εκδηλώσεις-Σεμινάρια

Αξιότιμοι,

Σας προσκαλούμε στην 2η Διατομεακή  Ημερίδα του ΕΟΔΥ στις 07/04/2023 στο Αμφιθέατρο της Σχολής Δημόσιας Υγείας ( Λ. Αλεξάνδρας 196)

Η ημερίδα θα έχει δύο θεματικές ενότητες, τη Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η εκδήλωση θα έχει υβριδική μορφή και θα παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης δια ζώσης ή διαδικτυακά. 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε ηλεκτρονική μορφή.

Για την εγγραφή σας στην ημερίδα, παρακαλούμε απαντήστε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις education@eody.gov.gr    και      a.minitsios@eody.gov.gr 

παραθέτοντας τα ονόματα, τα τηλέφωνα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όσων επιθυμούν να παρακολουθήσουν την ημερίδα από την Υπηρεσία σας, δηλώνοντας  επίσης, αν προτιμάτε διαδικτυακή ή δια ζώσης παρακολούθηση. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας, που αποσκοπεί στην καλύτερη μεταξύ μας συνεργασία και συντονισμό των κοινών δράσεων για τη Δημόσια Υγεία.

Παράκληση να απαντήσετε εώς και την Παρασκευή 31/03/2023 και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής

Με εκτίμηση, 

Πρόγραμμα ημερίδας

SAVE THE DATE

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ...

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για την Θεραπεία της Γονόρροιας

Επικαιροποίηση Κατευθυντήριων Οδηγιών για τη Θεραπεία της Γονόρροιας 2023  ...