ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο Υγείας


10016_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_41808 (1) Άρθρο ογδοηκοστό όγδοο Υποχρέωση ενημέρωσης των επαγγελματικών οργανώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 4α της παρ. 8 του π.δ. 38/2010 1. Οι...

περισσοτερα