ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο Υγείας


Αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες-μετανάστες από μονάδες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας) που λειτουργούν φορείς του άρθρου 11 του Ν.2716/99 (ΦΕΚ 96/Α?/17-5-1999)

67ΜΨ465ΦΥΟ-ΔΤΓ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ...

περισσοτερα


TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ 79701/2.11.16 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΝΑΚΑ

Τροποποίηση Απόφασης Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών...

περισσοτερα


«Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»

«Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»...

περισσοτερα