ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο Υγείας

π.δ. 51/2012 (Α? 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ Διπλωμα οδηγησης

Σας αποστέλλεται συνημμένα άτυπη κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του π.δ. 51/2012 (Α? 101) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ?», στην οποία εμπεριέχονται όλες οι τροποποιήσεις...

περισσοτεραΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΘΕΣΕΩΝ ΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΤ? ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Π.Δ. 373/2002 (ΦΕΚ Α΄320)

    ΨΘΕΕ46ΜΤΛΒ-ΞΟΜ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2021 6000-2-6694-νη?...

περισσοτεραΣυνοδος προεδρων ΠΙΣ προτασεις - Υπουργ αποφασεις

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 13-11-2021 ΓΙΑ COVID-19 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 13-11-2021 ΓΙΑ COVID-19 (1) ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ...

περισσοτερα