ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ασφαλιστικά ΤαμείαOρισμός μεταβατικού διαστήματος και οδηγίες εφαρμογής για την υποβολή των αδειών- βεβαιώσεων άσκησης επαγγέλματος των θεραπευτών ειδικής αγωγής.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΔΕΙΩΝ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΙΔ ΑΓΩΓΗΣ 08-05-108...

περισσοτερα