ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο Υγείαςσυμπλήρωση υποχρεωτικά και μόνο ηλεκτρονικά από τους θεράποντες ιατρούς της βεβαίωσης ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας και την αναγγελία δήλωσης ατυχήματος των ασφαλισμένων του e- ΕΦΚΑ,

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00122 Συνημμένο χωρίς τίτλο 00125 Επιστολή...

περισσοτερα


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- δημοσίευσης π.δ. 102/2020 (ΦΕΚ Α΄ 244) : Ενσωμάτωση των οδηγιών 2019/1833/ΕΕ και 2020/739/ΕΕ και κωδικοποίηση δατάξεων (έκθεση εργαζομένων σε βιολογικούς παράγοντες)

Εγκύκλιος_ανακοίνωση έκδοσης πδ 102_2020_09 12 2020_Ψ87Ψ46ΜΤΛΚ-ΕΞΧ πδ 102_2020 ΦΕΚ Α 244 _07.12.2020...

περισσοτερα