ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ & ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ 2019_27 - 28/09/2019_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ASTIR HOTEL

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια