«Σχετικά με τη διάθεση συνταγολογίων Ενιαίου Τύπου (για χειρόγραφη συνταγογράφηση) σε ιατρούς ΩΡΛ »

Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης