Πώς θα υπολογίζεται η προσωρινή σύνταξη μηχανικών και ιατρών

Υπουργείο Υγείας 

Πώς θα υπολογίζεται η προσωρινή σύνταξη μηχανικών και ιατρών
 
21 Οκτώβριος 2016 09:41
 
Το Υπουργείο Εργασίας έδωσε συμπληρωματικές οδηγίες για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης.