ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Υπουργείο Υγείας  | Σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Αν πήγαιναν σε ιδιώτη, ο ιδιώτης γιατρός ΔΕΝ μπορούσε να τους γράψει τα φάρμακα σε ηλεκτρονική συνταγή, οπότε ο ανασφάλιστος έπρεπε να πληρώσει τα φάρμακα στο ακέραιο. Τώρα παίρνει ηλεκτρονική συνταγή και μετά από επίσκεψη σε ιδιώτη και έτσι πληρώνει μόνο την προβλεπόμενη κατά περίπτωση συμμετοχή!
 Πρόκειται για το άρθρο 104 του νόμου 4600. 9/3/19 ΦΕΚ Α'43
Να σημειώσουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τις διαγνωστικές εξετάσεις.