Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης των υγειονομικών μέσω του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ΝΠΙΔ

Ανακοινώσεις/Δελτία Τύπου 

http://www.teaisth.gr/

ΘΕΜΑ: Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - ΝΠΙΔ

 

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης - ΝΠΙΔ (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) συστάθηκε με το ΦΕΚ Τεύχος Β. 2496 / 19.07.2017. 

To Ταμείο ήδη αριθμεί εκατοντάδες μέλη από όλη την Ελλάδα, με Ενεργητικό πάνω από 3.500.000 ευρώ.


Συμμετοχή στο Ταμείο:

Είναι το πρώτο και μοναδικό Ταμείο στο οποίο έχουν δικαίωμα να υπαχθούν, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, υγειονομικοί (ιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί) από όλη την Ελλάδα.

Για την συμμετοχή στο ΤΕΑ ΙΣΘ απαιτείται συμπληρωμένη αίτηση εγγραφής, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ταμείου. Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε http://www.teaisth.gr/index.php?view=register


Σκοπός:
Σκοπός του Ταμείου είναι η χορήγηση παροχών προς τους ασφαλισμένους, ασφαλιστικής προστασίας πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

Οι χορηγούμενες χρηματικές παροχές καταβάλλονται είτε με την μορφή σύνταξης (με την συμπλήρωση του 67ου έτους ηλικίας) είτε εφάπαξ (με την παραμονή στο Ταμείο τουλάχιστον 1 χρόνο

- το εφάπαξ καταβάλλεται με την έλευση της πενταετίας- και ανεξαρτήτως ηλικίας).


Ύψος Εισφορών :

Κάθε μέλος επιλέγει το ίδιο το χρηματικό ποσό της μηνιαίας εισφοράς που θα καταβάλλει, από 50 μέχρι 3000 ευρώ.

Επιπλέον, κάθε μέλος έχει και την δυνατότητα 1 φορά τον χρόνο, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλλει και έκτακτη εισφορά από 1000 ευρώ μέχρι 100000 ευρώ. 


Σημαντικά Οφέλη:

Τα παρακάτω αφορούν τόσο ιδιώτεςελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις όσο και μισθωτούς ιατρούς.

  • Οι καταβληθείσες εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν 100% από το φορολογητέο εισόδημα (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1ε  και ΠΟΛ 1227/14.12.2018).
  • Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή δεν φορολογείται, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (Ν.4172/2013, Άρθρο 14, Παρ.1στ).
  • Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης (ΠΟΛ.1034/2017, Άρθρο 6, παρ.2).
  • Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι: Το ταμείο διοικείται αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους?μέλη του και όχι από μετόχους. Κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει στην διοίκηση του Ταμείου.
  • Ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Συνταξιοδοτικό Λογαριασμό.
  • Ετήσιο Ενημερωτικό Σημείωμα που δείχνει την εξέλιξη του Ατομικού Λογαριασμού από την έναρξη της Ασφάλισης.
  • κ

Όργανα Διοίκησης:

  • ΔΣ
  • Γενική Συνέλευση
  • Επενδυτική Επιτροπή

 

Διαχειριστής Επενδύσεων και Θεματοφύλακας

Διαχειριστής Επενδύσεων : Alpha Trust Ανδρομέδα, A.E.Ε.Χ, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Κεφαλαίων

Θεματοφύλακας : Τράπεζα Πειραιώς

 

Έλεγχος-Αξιοπιστία: 
Το Ταμείο υπόκεινται σε αυστηρότατο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου, που εναρμονίζεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, από τρεις κρατικές Εποπτικές αρχές (Εθνική Αναλογιστική Αρχή, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας,

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς (εξωτερικούς ορκωτούς ελεγκτές / εσωτερικούς ελεγκτές).

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τ: 2310 402024, 6981 402024

W: www.teaisth.gr

M: teaisth@opf.gr

F: https://www.facebook.com/teaisthasfalisi

Επανωμής 26 & Ανδριανουπόλεως, 55133, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΚΕΔΥ

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/  ...

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ- ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΠΙΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ COVID -19

Α24.2.2020ΠΙΣ Δελτιο Τυπου για με?τρα προστασι?ας απο? τον κορωνοι?ο? ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΠΙΣ 4437...

ΕΟΔΥ

https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/...