Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων ΔΕΔΔΗΕ Πρέβεζας

Γενικά 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η /   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ 2/2016 

 
Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως : 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 2) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 3) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 4) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ και 5) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ, στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  24/08/2016 09:30 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
τηλ. 2681023001
Υπέυθυνος: Π. ΡΑΠΤΗ
1ος όροφος

 ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ