Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων ΔΕΔΔΗΕ Πρέβεζας

Γενικά 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ
ΛΗΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

EΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η /   ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ 2/2016 

 
Δημόσιος, μειοδοτικός διαγωνισμός για τη διενέργεια ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, όπως : 1) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ, 2) ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 3) ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ , 4) ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ και 5) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΩΡΛ, στο πλαίσιο του Προληπτικού ελέγχου υγείας σε σχέση με την εργασία των εργαζομένων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΤΑΣ

  24/08/2016 09:30 ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
τηλ. 2681023001
Υπέυθυνος: Π. ΡΑΠΤΗ
1ος όροφος

 ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2016

3. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

6. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

7. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Δελτια τυπου ΠΙΣ

Επιστολή ΠΙΣ προς Υπουργούς Υγείας και Δικαιοσύνης ΑΠ 5290_Επιστολή ΠΙΣ για την Άυλη Συνταγή Επιστολή ΠΙΣ προσ...

ΠΟΣΚΕ-Ενημέρωση για αμοιβή άυλης συνταγής

ΠΟΣΚΕ-Ενημέρωση για αμοιβή άυλης συνταγής...