1ο Θεματικό Συνέδριο Ακαδημίας Καρδιολογίας «Καρδιακή Ανεπάρκεια & Συννοσηρότητες 2018» / 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2018 ? Astir Hotel ? Αλεξανδρούπολη

Εκδηλώσεις-Σεμινάρια