ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπουργείο Υγείας

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Γραμματεία Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας <secretary.gen.dy@moh.gov.gr> 9:43 π.μ. (πριν από 9 ώρες)  προς info, isathens, isaigiou, iatr50, isargolidos, isarkadias, iatrikos.artas, iasd, info, isylevia, iatrikoszak, ish, info, info, grammatia, isthivon, isioan, info, iskarditsas, isk, grammatia, iskozani, info, islakonias, iatriko2, syllogoslas, syllogos, info, ismes, isxanthis, iatrikospeiraia, i-s-pier, εγώ, ispo, iatrod, med, iatr-ser, iatr70, info, dinoslazoy, isx, syllogos, gstefanopoulos, baskozos, secretary.gen.dy, stavroum Αγαπητοί όλοι,   Σας ενημερώνουμε πως η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας συμμετέχει ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου HeathIT Conference2019 (http://www.healthitconference.gr/) το...

περισσοτερα
Ν. 4600 ΦΕΚ (43/9-3-2019 τΑ΄) Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις

http://www.ispatras.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%BD-4600-%CF%86%CE%B5%CE%BA-43-9-3-2019-%CF%84%CE%B1%CE%84-%CE%B5%CE%BA%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CF%8C/...

περισσοτερα


N 4600

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87TVLbP6RgP3tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijAlpmO2Qz8iIx4z6VnSIwLFqCH2wDYcYTJGqv4Na3OZv ...

περισσοτερα