ΝΕΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Nέα & Ανακοινώσεις που αφορούν τον κλάδο


Ανάκληση της αριθμ. Γ5α/Γ.Ποικ.46754/19-6-2019 εγκυκλίου «Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες» ΑΔΑ: ΨΡΝ8465ΦΥΟ-Ω4Ο

Υπ-Υγείας-ΑΔΑ-ΨΡΝ8465ΦΥΟ-Ω4Ο-Ανάκληση-της-από-19-6-2019-εγκυκλίου-Συνέδρια-Επιστημονικές-Εκδηλώσεις-Εκπαιδευτικές-Δραστηριότητες...

περισσοτερα